شماره مناقصه: 0262-ک-م آگهی فراخوان عمومی شناسایی “خريد، نصب و راه اندازي 1 (يك) دستگاه مانيپولاتور كوره EAF به همراه قطعات يدكي شرکت جهان فولاد سیرجان”

 

شماره مناقصه: 0262-ک-م

آگهی فراخوان عمومی شناسایی خريد، نصب و راه اندازي 1 (يك) دستگاه مانيپولاتور كوره EAF به همراه قطعات يدكي شرکت جهان فولاد سیرجان

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد”خريد، نصب و راه اندازي 1 (يك) دستگاه مانيپولاتور كوره EAF به همراه قطعات يدكی” را به سازندگان و تامین کنندگان معتبر واگذار نماید. لذا از شرکت های صلاحیتدار سازنده یا تامین کننده دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری چهار شنبه مورخ 12/07/1402، نامه اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک و مستندات براساس دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران به آدرس ایمیل tender@sjscosteel.com ارسال نمایند.

  • شرایط
  • شرکت ها می بایست جهت دریافت دستورالعمل ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سایت شرکت به آدرس sjsco.ir مراجعه نمایند. (تکمیل و ارسال فرم دستورالعمل مذکور به منظور ارزیابی کیفی الزامی است)
  • درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعلام آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.)
  • اساسنامه و مدارک ثبتی، رزومه سوابق، مدارک و مستندات توان مالی ،گواهی نامه اعلام رضایت کارفرمایان و سایر مدارک و مستندات مطابق دستورالعمل ارزیابی کیفی.
  • در صورت عدم ارائه مستندات مربوط به موارد مذکور؛ شرکت متقاضی مردود و از روند مناقصه کنار گذاشته خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.

سایر موارد:

  • ارائه اسناد و اعلام آمادگی مطابق شرح بالا هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فولاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • شرکت جهان فولاد سیرجان پس از ارزیابی مستندات ارسالی، شرکت هایی که در این مرحله واجد صلاحیت مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
  • هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 یا 31257600-034 داخلی 6143 تماس حاصل نمایید.

واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات

(شرکت جهان فولاد سیرجان)

دستور العمل ارزيابي كيفي تامين كنندگان

اسناد