شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - خرید و تامین کنندگان

مدیر تدارکات و خرید
علی سوند رومی
 
اطلاعات تماس:

آدرس  : ایران – سیرجان – کلیومتر 50 جاده شیراز – جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر- شرکت جهان فولاد سیرجان واحد تدارکات و خریدصندوق پستی : 445-78185

 

                واحد            شماره تلفن            شماره فکس        شماره داخلی (مستقیم)
       
تدارکات و خرید 034-41423625 034-42273805 6062-6337