شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - کارخانه فولاد آلیاژی بردسیر

  • ظرفیت تولید: 500,000 تن در سال انواع شمش فولادی آلیاژی
  • سرمایه گذاری ارزی: 215 میلیون یورو
  • سرمایه گزاری ریالی: 38000 میلیارد ریال
  • میزان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم: 400-150 نفر
  • محل احداث پروژه: شهرستان بردسیر