شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - تحقیقات و بومی سازی