شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - کارخانه فولاد سازی (2)

  • ظرفیت تولید: 1,500,000 تن در سال مقاطع عریض فولادی به صورت هات شارژ
  • مناقصه گران: شرکت های DANIELI, TENOVA, SMS GROP, MMTE, ASMAS, GROP SARALLE, PRIMETAL و ...
  • سرمایه گذاری ارزی: 240 میلیون یورو
  • سرمایه گذاری ریالی: 40,000 میلیارد ریال
  • میزان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم: 1200-350 نفر