شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - کارخانه تولید گازهای صنعتی

  • هدف: تولید اکسیژن، نیتروژن و آرگون به ظرفیت 10000 نرمال متر مکعب.
  • سال شروع و پایان: 1397 - 1395 .
  • سرمایه گذاری کل: 20 میلیون یورو
  • میزان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم: 150 - 60 نفر.
  • تجهیزات تولید: SIAD ایتالیا و ATLAS COPCO آلمان تکنولوژی.
  • برق و ابزار دقیق: ABB و ANSALDO ایتالیا.