شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - کارخانه بریکت سازی سردار شهید عبدالمهدی مغفوری

  • ظرفیت تولید: 92,000 تن در سال (12تن در ساعت)
  • تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1394/09/01
  • تاریخ پایان عملیات اجرایی: 1395/08/20
  • مدت زمان اجرای پروژه: 12 ماه
  • مدیریت پیمان و مشاور: شرکت فنی و مهندسی کانی مس
  • پیمانکار EPC: شرکت MMTE
  • پیمانکاران ساخت اسکلت فلزی: شرکت عمران روش صنعت، شرکت فن آوران صنعت بردسیر
  • پیمانکار CIVIL و ابنیه: شرکت گهر همکار، شرکت آریا ابنیه تخت جمشید
  • متریال ورودی و مصرفی: نرمه آهن اسفنجی، 4درصد چسب سیلیکات سدیم، 2 درصد آهک
  • محصول تولیدی: بریکت سرد