شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - مناقصه ها و مزایده ها