” آگهی مناقصه عمومی “تامین، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0263-خ-م”

” آگهی مناقصه عمومی “تامین، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی شرکت جهان فولاد سیرجان”

” مناقصه شماره 0263-خ-م”

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به تامین، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تمامی شرکت های واجد صلاحیت و معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

  • شرایط:
  • آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 19/07/1402.
  • تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000.000.000 (سیزده میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.
  • محل تحویل کالا و محل انجام کار: کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر.
  • محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.
  • شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

دبیرخانه کمیسیون معاملات

شرکت جهان فولاد سیرجان

اسناد