” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای “خريد 1 (يك) عدد آبگرد فیکس داكت Fume Dedusting Plant – W.C.D Drop Out Box شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0238-ک-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای “خريد 1 (يك) عدد آبگرد فیکس داكت Fume Dedusting Plant – W.C.D Drop Out Box شرکت جهان فولاد سیرجان”
” مناقصه شماره 0238-ک-م”
شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد 1 (يك) عدد آبگرد فیکس داكت سیرجان از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.
• شرایط:
1- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 19/07/1402.
2- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 4.000.000.000 (چهار میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.
3- شرایط تحویل کالا: تحویل بصورت DDP درب کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر.
4- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.
5- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
6- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
7- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

دبیرخانه کمیسیون معاملات
شرکت جهان فولاد سیرجان

اسناد