شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - مزایده 140301د      نوبت سوم

مزایده 140301د      نوبت سوم

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 3،000 (سه هزار) تن میلگرد استاندارد زنگ زده مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد همه روزه به استثنای ایام تعطیل رسمی، پنجشنبه و جمعه از تاریخ 1403/03/23 لغایت 1403/04/04 از ساعت 8 صبح الی 12 به آدرس تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی بعد از جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه ژوبین، پلاک 2، طبقه2 مراجعه نمایند.

همچنین آگهی و اسناد مزایده نوبت سوم 140301د در سایت اینترنتی شرکت جهان فولاد سیرجان به آدرس sjsco.ir  پرتال مزایده و مناقصه قسمت مزایده قابل مشاهده می باشد.

 

 

اسناد