شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - مزایده 140304د      نوبت اول

مزایده 140304د      نوبت اول

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 2،100 (دو هزار و یکصد) تن میلگرد صادراتی زنگ زده مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد همه روزه به استثنای ایام تعطیل رسمی، پنجشنبه و جمعه از تاریخ 1403/03/23 لغایت 1403/04/04 از ساعت 8 صبح الی 12 به آدرس تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی بعد از جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه ژوبین، پلاک 2، طبقه2 مراجعه نمایند.

همچنین آگهی و اسناد مزایده نوبت اول 140304د در سایت اینترنتی شرکت جهان فولاد سیرجان به آدرس sjsco.ir  پرتال مزایده و مناقصه قسمت مزایده قابل مشاهده می باشد.

 

 

اسناد