شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - مزایده 140305د      نوبت اول

مزایده 140305د      نوبت اول

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 4،000 (چهار هزار) تن میلگرد نامنطبق مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد همه روزه به استثنای ایام تعطیل رسمی، پنجشنبه و جمعه از تاریخ 1403/03/23 لغایت 1403/04/04 از ساعت 8 صبح الی 12 به آدرس تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی بعد از جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه ژوبین، پلاک 2، طبقه2 مراجعه نمایند.

همچنین آگهی و اسناد مزایده نوبت اول 140305د در سایت اینترنتی شرکت جهان فولاد سیرجان به آدرس sjsco.ir  پرتال مزایده و مناقصه قسمت مزایده قابل مشاهده می باشد.

 

 

اسناد