شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - شماره مناقصه: 30-03-ک-م آگهی فراخوان عمومی " بومی سازی "ساخت، نصب و راه اندازی" یک عدد جک پلانجر بخش ریخته گری کارخانه فولاد سازی شرکت جهان فولاد سیرجان"

شماره مناقصه: 30-03-ک-م

آگهی فراخوان عمومی " بومی سازی "ساخت، نصب و راه اندازی" یک عدد جک پلانجر بخش ریخته گری کارخانه فولاد سازی شرکت جهان فولاد سیرجان"

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد" بومی سازی "ساخت، نصب و راه اندازی" یک عدد جک پلانجر بخش ریخته گری کارخانه فولاد سازی " را به شرکت های معتبر واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری چهار شنبه مورخ 12/02/1403، نامه اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک و مستندات براساس دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.

  • شرایط
  • شرکت ها می بایست جهت دریافت دستورالعمل ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سایت شرکت به آدرس sjsco.ir مراجعه نمایند. (تکمیل و ارسال فرم دستورالعمل مذکور به منظور ارزیابی کیفی الزامی است)
  • درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعلام آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.)
  • اساسنامه و مدارک ثبتی، رزومه سوابق، مدارک و مستندات توان مالی ،گواهی نامه اعلام رضایت کارفرمایان و سایر مدارک و مستندات مطابق دستورالعمل ارزیابی کیفی.
  • در صورت عدم ارائه مستندات مربوط به موارد مذکور؛ شرکت متقاضی مردود و از روند مناقصه کنار گذاشته خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.

سایر موارد:

  • ارائه اسناد و اعلام آمادگی مطابق شرح بالا هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فولاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • شرکت جهان فولاد سیرجان پس از ارزیابی مستندات ارسالی، شرکت هایی که در این مرحله واجد صلاحیت مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
  • هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  • شرکت ها میتوانند در مورد ابهامات و سوالات مربوطه، با کمیسیون معاملات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان با شماره 09912938317 تماس حاصل نمایند.

 

 

دستور العمل

واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات

(شرکت جهان فولاد سیرجان)