شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - «فجهان» ؛ پوشش کل سود 401 در 9 ماهه 402 ؛ اگر این سیگنال نیست ، پس چیست!؟

بورس 24: جهان فولاد سیرجان در دوره عملیاتی 9 ماهه منتهی به آذر 1402 به سود خالص 2.2 هزار میلیاردی رسیده ؛ تقریبا 29 تومان به ازای هر سهم. این میزان سود برای سرمایه گذاران و اهالی بازار نوعی سیگنال بنیادی تلقی می شود ؛ چرا که شرکت توانسته کل سود 1401 را در بازه 9 ماهه پوشش دهد.

ادامه مطلب ... https://www.bourse24.ir/news/285840