شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - سيد عبدالحميد ثمره هاشمي شجره

رئیس هیئت مدیره

نماینده سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس