شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - پیگیری درخواست