شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - مزایده 140228د      نوبت اول

مزایده 140228د      نوبت اول

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 5،400 (پنج هزار و چهارصد) تن میلگرد طول کوتاه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد همه روزه به استثنای ایام تعطیل رسمی، پنجشنبه و جمعه از تاریخ 05/12/1402 لغایت 1402/12/13 از ساعت 8 صبح الی 13 به آدرس تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی بعد از جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه ژوبین، پلاک 2، طبقه2 مراجعه نمایند.

همچنین آگهی و اسناد مزایده نوبت اول 140228د در سایت اینترنتی شرکت جهان فولاد سیرجان به آدرس sjsco.ir  پرتال مزایده و مناقصه قسمت مزایده قابل مشاهده می باشد.

جهت دانلود پیوست کلیک کنید.

 

شما پلاگین pdf را ندارید، اما می توانید فایل pdf را با برچسب دریافت کنید.