مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید چهار ردیف کلید سکسیونر و دژنگتور مارک SAREL‏

مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید چهار ردیف کلید سکسیونر و دژنگتور مارک SAREL‏   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید ‏ چهار ردیف کلید سکسیونر و دژنگتور مارک SAREL‏ از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و […]
بیشتر بخوانید مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید چهار ردیف کلید سکسیونر و دژنگتور مارک SAREL‏

مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید دو عدد الکتروموتور با برند WEG‏

مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید دو عدد الکتروموتور با برند WEG‏ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید ‏دو عدد الکتروموتور 365KW با برند WEG‏ از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، […]
بیشتر بخوانید مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید دو عدد الکتروموتور با برند WEG‏

مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید چهار ردیف کلید سکسیونر و دژنگتور مارک SAREL‏

مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید چهار ردیف کلید سکسیونر و دژنگتور مارک SAREL‏ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید ‏ چهار ردیف کلید سکسیونر و دژنگتور مارک SAREL‏ از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب […]
بیشتر بخوانید مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید چهار ردیف کلید سکسیونر و دژنگتور مارک SAREL‏

” مناقصه عمومی دو مرحله ای ” ” تامین و تحویل تعداد ۴۹۲ عدد آجر فیوز کست ۹۴ درصد آلومینا ( ۲ آیتم ) مربوط به کارخانه نورد بردسیر ” EN – ۰۱ – ۰۵ – ۱۰

” مناقصه عمومی دو مرحله ای ” ” تامین و تحویل تعداد 492 عدد آجر فیوز کست 94 درصد آلومینا ( 2 آیتم ) مربوط به کارخانه نورد بردسیر ” EN – 01 – 05 – 10 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 492 عدد آجر فیوز کست 94 درصد […]
بیشتر بخوانید ” مناقصه عمومی دو مرحله ای ” ” تامین و تحویل تعداد ۴۹۲ عدد آجر فیوز کست ۹۴ درصد آلومینا ( ۲ آیتم ) مربوط به کارخانه نورد بردسیر ” EN – ۰۱ – ۰۵ – ۱۰

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)خرید ۳ دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای Drager و۱۰عدد ماسک فیلتردارDrager شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره ۰۵_م_۰۱)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای Drager و10عدد ماسک فیلتردارDrager شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره 05_م_01) شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای Drager و10عدد ماسک فیلتردارDrager ،‏‏از طریق [...]
بیشتر بخوانید آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)خرید ۳ دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای Drager و۱۰عدد ماسک فیلتردارDrager شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره ۰۵_م_۰۱)

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” جهت” تامین ماشین آلات مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری ،حمل ، تخلیه و انبارش بیلت در کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک” “شماره ۹-۰۱-خ”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “ جهت“ تامین ماشین آلات مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری ،حمل ، تخلیه و انبارش بیلت در کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک“ “شماره 9-01-خ”   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ” تامین ماشین آلات و [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” جهت” تامین ماشین آلات مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری ،حمل ، تخلیه و انبارش بیلت در کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک” “شماره ۹-۰۱-خ”

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه کالیبراتور فلوک  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره۰۳-م-۰۱)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه کالیبراتور فلوک  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره03-م-01)   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه کالیبراتور فلوک مدل 5502A مورد نیاز خود ،‏‏از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان [...]
بیشتر بخوانید آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه کالیبراتور فلوک  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره۰۳-م-۰۱)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره۰۴-م-۰۱)

    آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره04-م-01)   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM مورد نیاز خود ،‏‏از [...]
بیشتر بخوانید آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره۰۴-م-۰۱)
آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خرید تجهیزات نظارت تصویری شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد تجهیزات نظارت تصویری مورد نیاز خود طبق لیست ذیل اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر [...]
بیشتر بخوانید

آگهی مزایده عمومی فروش ” الکترود گرافیتی سایز ۶۰۰ “

آگهی مزایده عمومی فروش ” الکترود گرافیتی سایز 600 “ “شماره 14013خ” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به فروش” 517 تن الکترود گرافیتی سایز 600 “ خود اقدام نماید ؛ لذا از شرکتهای متقاضی دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 19/05/1401  پاکات پیشنهاد [...]
بیشتر بخوانید آگهی مزایده عمومی فروش ” الکترود گرافیتی سایز ۶۰۰ “