” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه كمپرسور برند AERZEN و مدل VRa537L مورد نياز كارخانه احيا مستقيم شماره يك شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۴-ک-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه كمپرسور برند AERZEN و مدل VRa537L مورد نياز كارخانه احيا مستقيم شماره يك شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۴-ک-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه كمپرسور برند AERZEN و مدل [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه كمپرسور برند AERZEN و مدل VRa537L مورد نياز كارخانه احيا مستقيم شماره يك شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۴-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شارژ آهن اسفنجی به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۰۴-خ-م”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شارژ آهن اسفنجی به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۰۴-خ-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به شارژ آهن اسفنجی به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شارژ آهن اسفنجی به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۰۴-خ-م”

آگهی خريد Hydraulic Cylinder For Stand Clamping کارخانه نورد بردسیرمجتمع جهان فولاد سیرجان

آگهی خريد Hydraulic Cylinder For Stand Clamping کارخانه نورد بردسیرمجتمع جهان فولاد سیرجان شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد Hydraulic Cylinder For Stand Clamping ‏ اقدام نماید؛ لذا از سازندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می [...]
بیشتر بخوانید آگهی خريد Hydraulic Cylinder For Stand Clamping کارخانه نورد بردسیرمجتمع جهان فولاد سیرجان

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد یک دستگاه كمپرسور بلوئر برند AERZEN مدلXZ  ۲۲٫۲۳ GQB مورد نياز كارخانه احياء مستقيم شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۳-ک-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد یک دستگاه كمپرسور بلوئر برند AERZEN مدلXZ  ۲۲٫۲۳ GQB مورد نياز كارخانه احياء مستقيم شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۳-ک-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد یک دستگاه كمپرسور بلوئر [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد یک دستگاه كمپرسور بلوئر برند AERZEN مدلXZ  ۲۲٫۲۳ GQB مورد نياز كارخانه احياء مستقيم شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۳-ک-م”

خريد Chain Transfer Frame Of Bundling کارخانه نورد بردسیرمجتمع جهان فولاد سیرجان

خريد Chain Transfer Frame Of Bundling کارخانه نورد بردسیرمجتمع جهان فولاد سیرجان شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد Chain Transfer Frame Of Bundling اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر [...]
بیشتر بخوانید خريد Chain Transfer Frame Of Bundling کارخانه نورد بردسیرمجتمع جهان فولاد سیرجان

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات خاموش کننده های دستی آتش نشانی شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۰۲-خ-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات خاموش کننده های دستی آتش نشانی شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۰۲-خ-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انجام خدمات خاموش کننده های دستی آتش نشانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات خاموش کننده های دستی آتش نشانی شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۰۲-خ-م”

” آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی تولیدکنندگان و تامین کنندگان فروسیلیکومنگنز شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” فراخوان شماره ۰۳-ک-ف

” آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی تولیدکنندگان و تامین کنندگان فروسیلیکومنگنز شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” فراخوان شماره ۰۳-ک-ف   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی تولیدکنندگان و تامین کنندگان “فروسیلیکومنگنز ۱۴-۶۰ مورد نیاز [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی تولیدکنندگان و تامین کنندگان فروسیلیکومنگنز شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” فراخوان شماره ۰۳-ک-ف

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و تامین ۳۱۴ عدد غلتك استندهای نورد میلگرد مورد نياز كارخانه نورد بردسير شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۰-ک-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و تامین ۳۱۴ عدد غلتك استندهای نورد میلگرد مورد نياز كارخانه نورد بردسير شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۰-ک-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به ساخت و تامین ۳۱۴ عدد غلتك استندهای نورد میلگرد از [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و تامین ۳۱۴ عدد غلتك استندهای نورد میلگرد مورد نياز كارخانه نورد بردسير شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۰-ک-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه قطع کن مدار فشار قوی ولتاژ مارک ABB مورد نیاز پست برق شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۶-ک-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه قطع کن مدار فشار قوی ولتاژ مارک ABB مورد نیاز پست برق شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۶-ک-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه قطع کن مدار فشار قوی ولتاژ مارک ABB از طریق [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه قطع کن مدار فشار قوی ولتاژ مارک ABB مورد نیاز پست برق شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۱۶-ک-م”

” آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی تولیدکنندگان و تامین کنندگان جرم، آجر و ماسه مورد نیاز کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” فراخوان شماره ۰۲-ک-ف

” آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی تولیدکنندگان و تامین کنندگان جرم، آجر و ماسه مورد نیاز کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” فراخوان شماره ۰۲-ک-ف شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی تولیدکنندگان و تامین کنندگان [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی تولیدکنندگان و تامین کنندگان جرم، آجر و ماسه مورد نیاز کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” فراخوان شماره ۰۲-ک-ف