” تامین و تحویل تعداد ۲۷۱,۰۰۰ عدد آجر منیزیتی پاتیل ( ۶ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان”

” تامین و تحویل تعداد 271,000 عدد آجر منیزیتی پاتیل ( 6 آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره 1 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” EN – 01 – 03 – 08 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 271,000 عدد آجر منیزیتی پاتیل از طریق برگزاری مناقصه […]
بیشتر بخوانید ” تامین و تحویل تعداد ۲۷۱,۰۰۰ عدد آجر منیزیتی پاتیل ( ۶ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان”

” تامین و تحویل تعداد ۱۲,۱۰۰ عدد آجر منیزیتی کوره ( ۴ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” EN – ۰۱ – ۰۳ – ۰۷

” تامین و تحویل تعداد 12,100 عدد آجر منیزیتی کوره ( 4 آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره 1 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” EN – 01 – 03 – 07 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 12,100  عدد آجر منیزیتی کوره از طریق برگزاری مناقصه […]
بیشتر بخوانید ” تامین و تحویل تعداد ۱۲,۱۰۰ عدد آجر منیزیتی کوره ( ۴ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” EN – ۰۱ – ۰۳ – ۰۷

”  آگهی تمدید (نوبت دوم) مناقصه عمومی دو مرحله ای ” برق رساني از پست GIS به پست برق (اتاق كنترل) كارخانه احياء مستقيم شماره دو مجتمع جهان فولاد سيرجان به صورت EPC  “

92/1401 ”  آگهی تمدید (نوبت دوم) مناقصه عمومی دو مرحله ای ” برق رساني از پست GIS به پست برق (اتاق كنترل) كارخانه احياء مستقيم شماره دو مجتمع جهان فولاد سيرجان به صورت EPC  “ پیرو آگهی شماره 88/1401 مورخ11/03/1401″ مناقصه عمومی دو مرحله ای  ” برق رساني از پست GIS به [...]
بیشتر بخوانید ”  آگهی تمدید (نوبت دوم) مناقصه عمومی دو مرحله ای ” برق رساني از پست GIS به پست برق (اتاق كنترل) كارخانه احياء مستقيم شماره دو مجتمع جهان فولاد سيرجان به صورت EPC  “

” آگهی مناقصه عمومی خرید ۱۰۰۰۰ تن کک نفتی مصرفی کارخانه ذوب وریخته گری EN-01-02-05 مرتبه دوم”

” آگهی مناقصه عمومی خرید 10000 تن کک نفتی مصرفی کارخانه ذوب وریخته گری EN-01-02-05 مرتبه دوم” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد 10000 تن کک نفتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی خرید ۱۰۰۰۰ تن کک نفتی مصرفی کارخانه ذوب وریخته گری EN-01-02-05 مرتبه دوم”

مزایده ۱۴۰۱۰۲د

مزایده ۱۴۰۱۰۲د شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 2000 (دو هزار) تن میلگرد طول کوتاه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق [...]
بیشتر بخوانید مزایده ۱۴۰۱۰۲د

اصلاحیه مزایده ۱۴۰۱۰۱د

اصلاحیه مزایده ۱۴۰۱۰۱د شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 15000 (پانزده هزار) تن ریمیت آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق [...]
بیشتر بخوانید اصلاحیه مزایده ۱۴۰۱۰۱د

“آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مجموعه کامل چرخ های جرثقیل های سقفی کارخانه فولاد سازی )مجتمع جهان فولاد سیرجان)”

“آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مجموعه کامل چرخ های جرثقیل های سقفی کارخانه فولاد سازی )مجتمع جهان فولاد سیرجان)”   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید مجموعه کامل چرخ های جرثقیل های سقفی کارخانه فولاد سازی از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از [...]
بیشتر بخوانید “آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مجموعه کامل چرخ های جرثقیل های سقفی کارخانه فولاد سازی )مجتمع جهان فولاد سیرجان)”

“آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید گاردان های کارخانه نورد بردسیر)مجتمع جهان فولاد سیرجان)”

“آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید گاردان های کارخانه نورد بردسیر)مجتمع جهان فولاد سیرجان)” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید گاردان های کارخانه نورد بردسیر از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و [...]
بیشتر بخوانید “آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید گاردان های کارخانه نورد بردسیر)مجتمع جهان فولاد سیرجان)”

” تامین و تحویل ۹,۵۴۰ عدد آجر منیزیتی کوره ( ۵ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” “۰۲ – م – ۰۱

” تامین و تحویل 9,540 عدد آجر منیزیتی کوره ( 5 آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره 1 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” “02 – م – 01 ” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 9,540 عدد آجر منیزیتی کوره از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام […]
بیشتر بخوانید ” تامین و تحویل ۹,۵۴۰ عدد آجر منیزیتی کوره ( ۵ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” “۰۲ – م – ۰۱

آگهی فراخوان عمومی ورود به سامانه شناسایی، ارزیابی و ارتباط با تامین کنندگان  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

آگهی فراخوان عمومی ورود به سامانه شناسایی، ارزیابی و ارتباط با تامین کنندگان  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان به منظور ایجاد ساختار و سیستم یکپارچه شناسایی، ارزیابی و ارتباط با تامین کنندگان، سامانه SRM ( مدیریت ارتباط با تامین کنندگان ) را بر روی وب سایت شرکت فعال [...]
بیشتر بخوانید آگهی فراخوان عمومی ورود به سامانه شناسایی، ارزیابی و ارتباط با تامین کنندگان  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان