آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 11 (یازده) دستگاه الکتروموتورهایDC ناحیه تولید و الکتروموتورهای AC ناحیه آبرسانی برند ABB” شماره مناقصه 0155-ک-م

  آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 11 (یازده) دستگاه الکتروموتورهایDC ناحیه تولید و الکتروموتورهای AC ناحیه آبرسانی برند ABB“ شماره مناقصه 0155-ک-م شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به “خرید 11 (یازده) دستگاه الکتروموتورهایDC ناحیه تولید و [...]
بیشتر بخوانید   آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 11 (یازده) دستگاه الکتروموتورهایDC ناحیه تولید و الکتروموتورهای AC ناحیه آبرسانی برند ABB” شماره مناقصه 0155-ک-م

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 11 (یازده) دستگاه الکتروموتورهایDC ناحیه تولید و الکتروموتورهای AC ناحیه آبرسانی برند ABB” شماره مناقصه 0155-ک-م

  آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 11 (یازده) دستگاه الکتروموتورهایDC ناحیه تولید و الکتروموتورهای AC ناحیه آبرسانی برند ABB“ شماره مناقصه 0155-ک-م شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به “خرید 11 (یازده) دستگاه الکتروموتورهایDC ناحیه تولید و [...]
بیشتر بخوانید آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 11 (یازده) دستگاه الکتروموتورهایDC ناحیه تولید و الکتروموتورهای AC ناحیه آبرسانی برند ABB” شماره مناقصه 0155-ک-م

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 1 (یک) دستگاه سرو درایو 250KW برند ABB” شماره مناقصه 0154-ک-م

  آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 1 (یک) دستگاه سرو درایو 250KW برند ABB“ شماره مناقصه 0154-ک-م شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به “خرید 1 (یک) دستگاه سرو درایو 250KW برند ABB” اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید [...]
بیشتر بخوانید آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 1 (یک) دستگاه سرو درایو 250KW برند ABB” شماره مناقصه 0154-ک-م

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید یک دستگاه الکتروموتور 750 کیلووات DC برند ABB ناحیه نورد و یک دستگاه الکتروموتور 22 کیلووات AC برند ABB ناحیه کوره” شماره مناقصه 0152-ک-م

  آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید یک دستگاه الکتروموتور 750 کیلووات DC برند ABB ناحیه نورد و یک دستگاه الکتروموتور 22 کیلووات AC برند ABB ناحیه کوره“ شماره مناقصه 0152-ک-م شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به “خرید یک دستگاه وکیوم لودر” اقدام [...]
بیشتر بخوانید آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید یک دستگاه الکتروموتور 750 کیلووات DC برند ABB ناحیه نورد و یک دستگاه الکتروموتور 22 کیلووات AC برند ABB ناحیه کوره” شماره مناقصه 0152-ک-م

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 1 (یک) دستگاه ترانسفورماتور خشک رزینی 2500KV” شماره مناقصه 0156-ک-م

  آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 1 (یک) دستگاه ترانسفورماتور خشک رزینی 2500KV“ شماره مناقصه 0156-ک-م شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به “خرید 1 (یک) دستگاه ترانسفورماتور خشک رزینی 2500KV” اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت به عمل [...]
بیشتر بخوانید آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید 1 (یک) دستگاه ترانسفورماتور خشک رزینی 2500KV” شماره مناقصه 0156-ک-م

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار”تهیه، تأمین و اجرای ساختمان های رستوران و آشپزخانه مرکزی، سالن نمازخانه و اجتماعات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان بصورت ” EPC

  شماره مناقصه: 0157-خ-م   آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار“تهیه، تأمین و اجرای ساختمان های رستوران و آشپزخانه مرکزی، سالن نمازخانه و اجتماعات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان بصورت ” EPC شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد”تهیه ، تأمین و اجرای ساختمان های [...]
بیشتر بخوانید آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار”تهیه، تأمین و اجرای ساختمان های رستوران و آشپزخانه مرکزی، سالن نمازخانه و اجتماعات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان بصورت ” EPC

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “ساخت و تامین 314 (سیصد و چهارده) عدد غلتک نورد خط تولید” شماره مناقصه 0153-ک-م

  آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “ساخت و تامین 314 (سیصد و چهارده) عدد غلتک نورد خط تولید“ شماره مناقصه 0153-ک-م شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به “ساخت و تامین 314 (سیصد و چهارده) عدد غلتک نورد خط تولید” اقدام نماید. لذا از شرکت های تولید کننده [...]
بیشتر بخوانید آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “ساخت و تامین 314 (سیصد و چهارده) عدد غلتک نورد خط تولید” شماره مناقصه 0153-ک-م

” آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای “تامین و تحویل 40 (چهل) تن Casi cored wire size13mm شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ” ” مناقصه شماره 0145-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای “تامین و تحویل 40 (چهل) تن Casi cored wire size13mm شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان “ ” مناقصه شماره 0145-ک-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به تامین و تحویل 40 (چهل) تن Casi cored wire size13mm سیرجان از طریق برگزاری [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای “تامین و تحویل 40 (چهل) تن Casi cored wire size13mm شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ” ” مناقصه شماره 0145-ک-م”

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید یک دستگاه مکنده صنعتی (وکیوم لودر)” شماره مناقصه 0151-ک-م

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید یک دستگاه مکنده صنعتی (وکیوم لودر)“ شماره مناقصه 0151-ک-م شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به “خرید یک دستگاه مکنده صنعتی (وکیوم لودر)” اقدام نماید. لذا از شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد صلاحیت دعوت به [...]
بیشتر بخوانید آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی “خرید یک دستگاه مکنده صنعتی (وکیوم لودر)” شماره مناقصه 0151-ک-م

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “ساخت يك عدد Cooled Roof For LF 170 Ton مورد نیاز کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ” ” مناقصه شماره 0141-ک-م

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “ساخت يك عدد Cooled Roof For LF 170 Ton مورد نیاز کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ” ” مناقصه شماره 0141-ک-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به ساخت يك عدد Cooled Roof For LF 170 Ton مورد [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “ساخت يك عدد Cooled Roof For LF 170 Ton مورد نیاز کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ” ” مناقصه شماره 0141-ک-م