رشد واردات سنگ آهن به چین

 چین در ماه می 92.52 میلیون تن سنگ آهن وارد کرد که 7.51 درصد رشد ماهانه داشت. افزایش خرید از استرالیا کاهش واردات از برزیل را پوشش داد. واردات از استرالیا 12.67 درصد رشد داشته 64.14 میلیون تن ثبت شد چرا که فصل بارانی استرالیا تمام شد و تولید بالا بود. به گزارش فولاد ایران،  […]
بیشتر بخوانید رشد واردات سنگ آهن به چین

” تامین و تحویل تعداد ۲۷۱,۰۰۰ عدد آجر منیزیتی پاتیل ( ۶ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان”

” تامین و تحویل تعداد 271,000 عدد آجر منیزیتی پاتیل ( 6 آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره 1 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” EN – 01 – 03 – 08 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 271,000 عدد آجر منیزیتی پاتیل از طریق برگزاری مناقصه […]
بیشتر بخوانید ” تامین و تحویل تعداد ۲۷۱,۰۰۰ عدد آجر منیزیتی پاتیل ( ۶ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان”

” تامین و تحویل تعداد ۱۲,۱۰۰ عدد آجر منیزیتی کوره ( ۴ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” EN – ۰۱ – ۰۳ – ۰۷

” تامین و تحویل تعداد 12,100 عدد آجر منیزیتی کوره ( 4 آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره 1 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” EN – 01 – 03 – 07 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 12,100  عدد آجر منیزیتی کوره از طریق برگزاری مناقصه […]
بیشتر بخوانید ” تامین و تحویل تعداد ۱۲,۱۰۰ عدد آجر منیزیتی کوره ( ۴ آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” EN – ۰۱ – ۰۳ – ۰۷

”  آگهی تمدید (نوبت دوم) مناقصه عمومی دو مرحله ای ” برق رساني از پست GIS به پست برق (اتاق كنترل) كارخانه احياء مستقيم شماره دو مجتمع جهان فولاد سيرجان به صورت EPC  “

92/1401 ”  آگهی تمدید (نوبت دوم) مناقصه عمومی دو مرحله ای ” برق رساني از پست GIS به پست برق (اتاق كنترل) كارخانه احياء مستقيم شماره دو مجتمع جهان فولاد سيرجان به صورت EPC  “ پیرو آگهی شماره 88/1401 مورخ11/03/1401″ مناقصه عمومی دو مرحله ای  ” برق رساني از پست GIS به [...]
بیشتر بخوانید ”  آگهی تمدید (نوبت دوم) مناقصه عمومی دو مرحله ای ” برق رساني از پست GIS به پست برق (اتاق كنترل) كارخانه احياء مستقيم شماره دو مجتمع جهان فولاد سيرجان به صورت EPC  “
Have fun and relax by playing online slots! Online slot machines are a popular game. They are easy to master and can earn a lot of money. People like online slots because they are easy to understand and are also games to play. Before you begin playing online slots, there are certain things you [...]
بیشتر بخوانید

بحران انرژی تهدیدی برای جایگاه جهانی فولاد ایران

محدودیت‌های مصرف انرژی در سال گذشته باعث کاهش چشمگیر تولید فولاد در کشور شد. از آنجایی که همواره تولیدکنندگان ما با مشکل تامین برق و گاز مواجه هستند، این نگرانی وجود دارد که کشورهای دیگر جایگاه جهانی ایران را در تولید فولاد بگیرند. ایران در حال حاضر دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا است. در [...]
بیشتر بخوانید بحران انرژی تهدیدی برای جایگاه جهانی فولاد ایران

” آگهی مناقصه عمومی خرید ۱۰۰۰۰ تن کک نفتی مصرفی کارخانه ذوب وریخته گری EN-01-02-05 مرتبه دوم”

” آگهی مناقصه عمومی خرید 10000 تن کک نفتی مصرفی کارخانه ذوب وریخته گری EN-01-02-05 مرتبه دوم” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد 10000 تن کک نفتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی خرید ۱۰۰۰۰ تن کک نفتی مصرفی کارخانه ذوب وریخته گری EN-01-02-05 مرتبه دوم”

بررسی بازار فولاد در خرداد ۱۴۰۱

موجودی انبارهای چین کاهشی شد و همین کاهش جو روانی را بهم ریخت و موجب افزایش قیمت سنگ آهن شد. اما می توانیم اظهار نماییم که آن صعودی قیمت موقتی بود و هدف اصلیش تغییر روند بازار بود چرا که در حال حاضر روند سنگ آهن نزولی است. در دومین هفته ماه جاری سنگ آهن […]
بیشتر بخوانید بررسی بازار فولاد در خرداد ۱۴۰۱