ثبت رکورد تولید کارخانه فولاد سازی

پیام معاون محترم بهره برداری در خصوص ثبت رکورد تولید کارخانه فولاد سازی خداوند را شاكريم كه با تمامي محدوديتهاي موجود توانستيم درتاريخ ۶ آبان ماه بيشترين تناژ شمش توليدي روزانه بميزان ۳۶۹۳ تن را از ابتداي راه اندازي كارخانه ذوب تا كنون به ثبت برسانيم. اين موفقيت را خدمت مديريت محترم عامل كه [...]
بیشتر بخوانید ثبت رکورد تولید کارخانه فولاد سازی

رکورد تولید واحد بریکت سازی

در سال ۱۴۰۱″توليد دانش بنيان ،اشتغال آفرين” با عنايت به خداوند متعال ،نگاه ويژه معاون محترم بهره برداري به افزايش توليد و در پي تلاش بي وقفه همكاران در واحد بريكت سازي،واحد بريكت سازي موفق به افزايش ركورد توليد ماهيانه بريكت به ميزان ۳۱۵۶ تن در تير ماه سال جاري گرديد  و ثبت ركورد [...]
بیشتر بخوانید رکورد تولید واحد بریکت سازی

تمدید مزایده ۱۴۰۱۱۴

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر ۲۰۰۰ (دو هزار) تن میلگرد طول کوتاه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید تمدید مزایده ۱۴۰۱۱۴

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و تحویل  یک دستگاه EAF With EBT Protection For Rocker Platform And Lower Shell  کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ” ” مناقصه شماره ۰۱۰۳-ک-م”

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به ساخت و تحویل  یک دستگاه EAF With EBT Protection For Rocker Platform And Lower Shell از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و تحویل  یک دستگاه EAF With EBT Protection For Rocker Platform And Lower Shell  کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ” ” مناقصه شماره ۰۱۰۳-ک-م”

تمدید مزایده ۱۴۰۱۱۲د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر ۵۰۰۰ (پنج هزار) تن نرمه آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید تمدید مزایده ۱۴۰۱۱۲د

تجدید مزایده ۱۴۰۱۱۱د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر ۱,۴۳۹ تن آرگون و ۲۲۵ تن نيتروژن و ۱,۱۸۸ اکسیژن مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت […]
بیشتر بخوانید تجدید مزایده ۱۴۰۱۱۱د

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و تحویل ۶٫۰۰۰ تن فروسیلیکو منگنز مورد نیاز کارخانه فولاد سازی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

” مناقصه شماره ۰۱۰۱-ک-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به تامین و تحویل ۶٫۰۰۰ (شش هزار) تن فروسیلیکومنگنز ۱۴-۶۰ با شرایط تحویل بصورت DDP از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب سوابق [...]
بیشتر بخوانید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و تحویل ۶٫۰۰۰ تن فروسیلیکو منگنز مورد نیاز کارخانه فولاد سازی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

تجدید مزایده ۱۴۰۱۱۰د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر ۵۰،۰۰۰ (پنجاه هزار) تن نرمه گندله مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه [...]
بیشتر بخوانید تجدید مزایده ۱۴۰۱۱۰د

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای خط لوله ۶۰۰ چدن نشکن پساب مجتمع جهان فولاد سیرجان به سمت لوله اصلی پساب گل گهر به صورت EPC”” مناقصه شماره ۰۱۰۱-خ-م”

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به اجرای خط لوله ۶۰۰ چدن نشکن پساب مجتمع جهان فولاد سیرجان به سمت لوله اصلی پساب گل گهر به صورت EPC از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی پیمانکاران واجد صلاحیت دارای شرایط ذیل، دعوت به عمل می آید، […]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای خط لوله ۶۰۰ چدن نشکن پساب مجتمع جهان فولاد سیرجان به سمت لوله اصلی پساب گل گهر به صورت EPC”” مناقصه شماره ۰۱۰۱-خ-م”

مزایده ۱۴۰۱۱۲د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر ۵۰۰۰ (پنج هزار) تن نرمه آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید مزایده ۱۴۰۱۱۲د