” آگهی مناقصه عمومی “بارگیری، حمل و انبارش بیلت های مصرفی و میلگردهای تولیدی کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بوسیله ماشین آلات سنگین” ” مناقصه شماره 0272-ک-م”

 

” آگهی مناقصه عمومی بارگیری، حمل و انبارش بیلت های مصرفی و میلگردهای تولیدی کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بوسیله ماشین آلات سنگین

” مناقصه شماره 0272-ک-م”

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار بارگیری، حمل و انبارش بیلت های مصرفی و میلگردهای تولیدی کارخانه نورد بردسیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تمامی شرکت های معتبر بومی استان کرمان که دارای مجوز حمل ونقل جاده ای از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای می باشند، دعوت به عمل می آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

  • شرایط:
  • آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 08/09/1402.
  • تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 800.000.000 .18(هجده میلیارد و هشتصد میلیون) ریال مطابق اسناد مناقصه.
  • محل انجام کار: شهرستان های بردسیر، کیلومتر دو جاده بردسیر-کرمان
  • محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان
  • شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

 

اسناد

 

دبیرخانه کمیسیون معاملات

شرکت جهان فولاد سیرجان