” آگهی مناقصه عمومی ” خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0279-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی ” خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز شرکت جهان فولاد سیرجان”
” مناقصه شماره 0279-ک-م”
شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تمامی شرکت های تولید کننده با ارائه مدارک دال بر تولید کننده بودن که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.
• شرایط:
1- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 08/09/1402.
2- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 120.000.000.000 (یکصد و بیست میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.
3- شرایط تحویل کالا: تحویل کالا درب کارخانه خریدار به نشانی (شهرستان سیرجان، کیلومتر50 جاده سیرجان- شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر) می باشد و مسئولیت بارگیری و حمل با فروشنده و هزینه حمل به عهده خریداراست.
4- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.
5- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
6- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
7- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

دبیرخانه کمیسیون معاملات
شرکت جهان فولاد سیرجان

اسناد