مزایده 140217د      نوبت اول

مزایده 140217د      نوبت اول

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 3،000 تن شمش درجه دو 3sp طول کوتاه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد همه روزه به استثنای ایام تعطیل رسمی، پنجشنبه و جمعه از تاریخ 29/06/1402 لغایت 09/07/1402 از ساعت 8 صبح الی 14 به آدرس تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی بعد از جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه ژوبین، پلاک 2، طبقه 2، واحد فروش مراجعه نمایند.

همچنین آگهی و اسناد مزایده نوبت اول140217 د در سایت اینترنتی شرکت جهان فولاد سیرجان به آدرس sjsco.ir  پرتال مزایده و مناقصه قسمت مزایده قابل مشاهده می باشد.

جهت دانلود پیوست کلیک کنید.

مزایده نوبت اول 140217 د