مزایده 140215د      نوبت اول

مزایده 140215د      نوبت اول

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر22،000 تن لجن حوضچه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد همه روزه به استثنای ایام تعطیل رسمی، پنجشنبه و جمعه از تاریخ 27/06/1402 لغایت 09/07/1402 از ساعت 8 صبح الی 14 به آدرس تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی بعد از جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه ژوبین، پلاک 2، طبقه 2، واحد فروش مراجعه نمایند.

همچنین آگهی و اسناد مزایده نوبت اول140215 د در سایت اینترنتی شرکت جهان فولاد سیرجان به آدرس   sjsco.ir  پرتال مزایده و مناقصه قسمت مزایده قابل مشاهده می باشد.

جهت دانلود پیوست کلیک کنید.

مزایده نوبت اول 140215 د