” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “احداث شبكه ارتباطي اتوماسيون سطح 2 (دو) كارخانه فولاد سازي شركت جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره 0291-خ-م”

  ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “احداث شبكه ارتباطي اتوماسيون سطح 2 (دو) كارخانه فولاد سازي شركت جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره 0291-خ-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار احداث شبكه ارتباطي اتوماسيون سطح 2 (دو) كارخانه فولاد سازي [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “احداث شبكه ارتباطي اتوماسيون سطح 2 (دو) كارخانه فولاد سازي شركت جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره 0291-خ-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی “تخلیه، چیدمان، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله شهید رجایی و بارگیری، حمل و تخلیه در خن کشتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0267-خ-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی “تخلیه، چیدمان، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله شهید رجایی و بارگیری، حمل و تخلیه در خن کشتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0267-خ-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تخلیه، چیدمان، نگهداری شمش [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی “تخلیه، چیدمان، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله شهید رجایی و بارگیری، حمل و تخلیه در خن کشتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0267-خ-م”

” آگهی مناقصه عمومی “خريد 24.000 (بيست و چهار هزار) ليتر روغن دنده CLP F320 شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0290-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی “خريد 24.000 (بيست و چهار هزار) ليتر روغن دنده CLP F320 شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0290-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد 24.000 (بيست و چهار هزار) ليتر روغن دنده CLP F320 از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی “خريد 24.000 (بيست و چهار هزار) ليتر روغن دنده CLP F320 شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0290-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی “بارگیری، حمل و انبارش بیلت های مصرفی و میلگردهای تولیدی کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بوسیله ماشین آلات سنگین” ” مناقصه شماره 0272-ک-م”

  ” آگهی مناقصه عمومی “بارگیری، حمل و انبارش بیلت های مصرفی و میلگردهای تولیدی کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بوسیله ماشین آلات سنگین“ ” مناقصه شماره 0272-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار “بارگیری، حمل و انبارش [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی “بارگیری، حمل و انبارش بیلت های مصرفی و میلگردهای تولیدی کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بوسیله ماشین آلات سنگین” ” مناقصه شماره 0272-ک-م”

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول شرکت جهان فولاد سیرجان به صورت PC” ” مناقصه شماره 0277-خ-م”

  ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول شرکت جهان فولاد سیرجان به صورت PC” ” مناقصه شماره 0277-خ-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار “تهیه و اجرای خط تأمین [...]
بیشتر بخوانید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول شرکت جهان فولاد سیرجان به صورت PC” ” مناقصه شماره 0277-خ-م”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “طراحی، تدوین، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و جامع نگهداری و تعمیرات شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0276-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “طراحی، تدوین، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و جامع نگهداری و تعمیرات شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0276-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار طراحی، تدوین، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “طراحی، تدوین، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و جامع نگهداری و تعمیرات شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0276-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی “خرید 5,000 (پنج هزار) تن کک نفتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0278-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی “خرید 5,000 (پنج هزار) تن کک نفتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0278-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 5,000 (پنج هزار) تن کک نفتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولید کنندگان و تامین کنندگان [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی “خرید 5,000 (پنج هزار) تن کک نفتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0278-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی ” خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0279-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی ” خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0279-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تمامی شرکت های تولید [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی ” خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0279-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت های فعال در زمینه عملیات تسطیح پروژه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” مناقصه شماره: 0249-خ-م

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت های فعال در زمینه عملیات تسطیح پروژه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” مناقصه شماره: 0249-خ-م شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد انجام “عملیات تسطیح محوطه احداث کارخانه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت های فعال در زمینه عملیات تسطیح پروژه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” مناقصه شماره: 0249-خ-م

شماره مناقصه: 0287-خ-م آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار “اجراي فاز اول نيروگاه خورشيدي 10 (ده) مگاواتي شهرستان بردسير شركت جهان فولاد سيرجان بصورت EPC”

  شماره مناقصه: 0287-خ-م آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار “اجراي فاز اول نيروگاه خورشيدي 10 (ده) مگاواتي شهرستان بردسير شركت جهان فولاد سيرجان بصورت EPC“ شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد”اجراي فاز اول نيروگاه خورشيدي 10 (ده) مگاواتي شهرستان بردسير بصورت EPC” را به [...]
بیشتر بخوانید شماره مناقصه: 0287-خ-م آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار “اجراي فاز اول نيروگاه خورشيدي 10 (ده) مگاواتي شهرستان بردسير شركت جهان فولاد سيرجان بصورت EPC”