” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “احداث شبكه ارتباطي اتوماسيون سطح 2 (دو) كارخانه فولاد سازي شركت جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره 0291-خ-م”

  ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “احداث شبكه ارتباطي اتوماسيون سطح 2 (دو) كارخانه فولاد سازي شركت جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره 0291-خ-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار احداث شبكه ارتباطي اتوماسيون سطح 2 (دو) كارخانه فولاد سازي [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “احداث شبكه ارتباطي اتوماسيون سطح 2 (دو) كارخانه فولاد سازي شركت جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره 0291-خ-م”

AUCTION SJSCO. 140210

AUCTION SJSCO. 140210 Hereby Sirjan Jahan Steel Company announces selling and export 10,000 STEEL BILLET (Size 150 x 150 mm ) with the possibility of increasing the contract amount to 30,000 tons on basis of FOB, Interested bidders are invited to get documents with send an email to [...]
بیشتر بخوانید AUCTION SJSCO. 140210

” آگهی تجدید مناقصه عمومی “تخلیه، چیدمان، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله شهید رجایی و بارگیری، حمل و تخلیه در خن کشتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0267-خ-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی “تخلیه، چیدمان، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله شهید رجایی و بارگیری، حمل و تخلیه در خن کشتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0267-خ-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تخلیه، چیدمان، نگهداری شمش [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی “تخلیه، چیدمان، نگهداری شمش فولادی در داخل محوطه اسکله شهید رجایی و بارگیری، حمل و تخلیه در خن کشتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0267-خ-م”

” آگهی مناقصه عمومی “خريد 24.000 (بيست و چهار هزار) ليتر روغن دنده CLP F320 شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0290-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی “خريد 24.000 (بيست و چهار هزار) ليتر روغن دنده CLP F320 شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0290-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد 24.000 (بيست و چهار هزار) ليتر روغن دنده CLP F320 از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی “خريد 24.000 (بيست و چهار هزار) ليتر روغن دنده CLP F320 شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0290-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی “بارگیری، حمل و انبارش بیلت های مصرفی و میلگردهای تولیدی کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بوسیله ماشین آلات سنگین” ” مناقصه شماره 0272-ک-م”

  ” آگهی مناقصه عمومی “بارگیری، حمل و انبارش بیلت های مصرفی و میلگردهای تولیدی کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بوسیله ماشین آلات سنگین“ ” مناقصه شماره 0272-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار “بارگیری، حمل و انبارش [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی “بارگیری، حمل و انبارش بیلت های مصرفی و میلگردهای تولیدی کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بوسیله ماشین آلات سنگین” ” مناقصه شماره 0272-ک-م”

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول شرکت جهان فولاد سیرجان به صورت PC” ” مناقصه شماره 0277-خ-م”

  ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول شرکت جهان فولاد سیرجان به صورت PC” ” مناقصه شماره 0277-خ-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار “تهیه و اجرای خط تأمین [...]
بیشتر بخوانید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول شرکت جهان فولاد سیرجان به صورت PC” ” مناقصه شماره 0277-خ-م”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “طراحی، تدوین، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و جامع نگهداری و تعمیرات شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0276-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “طراحی، تدوین، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و جامع نگهداری و تعمیرات شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0276-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار طراحی، تدوین، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “طراحی، تدوین، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و جامع نگهداری و تعمیرات شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0276-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی “خرید 5,000 (پنج هزار) تن کک نفتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0278-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی “خرید 5,000 (پنج هزار) تن کک نفتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0278-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 5,000 (پنج هزار) تن کک نفتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولید کنندگان و تامین کنندگان [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی “خرید 5,000 (پنج هزار) تن کک نفتی شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0278-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی ” خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0279-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی ” خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0279-ک-م” شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تمامی شرکت های تولید [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی ” خرید 5,000(پنج هزار) تن فروسیلیکومنگنز شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0279-ک-م”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت های فعال در زمینه عملیات تسطیح پروژه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” مناقصه شماره: 0249-خ-م

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت های فعال در زمینه عملیات تسطیح پروژه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” مناقصه شماره: 0249-خ-م شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد انجام “عملیات تسطیح محوطه احداث کارخانه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت های فعال در زمینه عملیات تسطیح پروژه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” مناقصه شماره: 0249-خ-م