(تجدید) مناقصه عمومی (تک مرحله ای) خرید تریستور ‎ ولتاژ ‎5200 VDC‏ جریان ‎5890 A‏ شکل ‎تکی‏

(تجدید) مناقصه عمومی (تک مرحله ای) خرید تریستور ‎ ولتاژ ‎5200 VDC‏ جریان ‎5890 A‏ شکل ‎تکی‏

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید تریستور ‏ ولتاژ ‎5200 VDC‏ جریان ‎5890 A‏ شکل ‎تکی‏ اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا تاریخ 05/02/1400 ساعت 14:00 نسبت به ارسال پاکات اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک لازم جهت ارسال :
نامه اعلام آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید تریستور به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 800.000.000 ريال ( دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فولاد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات. sjsco.ir (
آدرس تحویل پاکات (الف – ب – ج): سیرجان- شرکت مجتـــمع جهان فولاد سیرجان- دبیرخانه کمیسیون معاملات -شماره تماس: 42251193-034
* نامه اعلام آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل sjsco.dehnavi@gmail.com ارسال فرمایید *
* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. *
* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. *

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید تریستور ‏ ولتاژ ‎5200 VDC‏ جریان ‎5890 A‏ شکل ‎تکی‏ اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا تاریخ 05/02/1400 ساعت 14:00 نسبت به ارسال پاکات اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک لازم جهت ارسال :
نامه اعلام آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید تریستور به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 800.000.000 ريال ( دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فولاد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات. sjsco.ir (
آدرس تحویل پاکات (الف – ب – ج): سیرجان- شرکت مجتـــمع جهان فولاد سیرجان- دبیرخانه کمیسیون معاملات -شماره تماس: 42251193-034
* نامه اعلام آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل sjsco.dehnavi@gmail.com ارسال فرمایید *
* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. *
* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. *

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

اسناد pdf pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *