فراخوان شناسایی تامین کنندگان خرید 5 عدد Plummer block GOS 232 BF Brand HFB و 5 عدد  Plummer block GOS 232 AF Brand HFBمورد نیاز کارخانه احیاء مستقیم

فراخوان شناسایی تامین کنندگان خرید 5 عدد Plummer block GOS 232 BF Brand HFB و 5 عدد  Plummer block GOS 232 AF Brand HFBمورد نیاز کارخانه احیاء مستقیم

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به 5 عدد Plummer block GOS 232 BF Brand HFB و 5 عدد  Plummer block GOS 232 AF Brand HFBمورد نیاز کارخانه احیاء مستقیم اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر یک هفته از تاریخ چاپ آگهی نسبت به اعلام آمادگی خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لیست مشخصات Plummer block در سایت اینترنتی مجتمع جهان فولاد سیرجان به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است.

مدارک لازم :

ارسال نامه اعلام آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق اجرایی ـ توان مالی ـ توان تجهیزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان تاریخ اعلام شده فوق به آدرس ایمیل  steel.abbaszade@gmail.com

تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست پیوست شده در سایت(دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش)

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد *

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

اسناد pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *