مناقصه انتقال آب و پمپ خانه – تمدید مناقصه و رفع ابهامات

مناقصه انتقال آب و پمپ خانه – تمدید مناقصه و رفع ابهامات

* پيرو نامه هاي شركت كنندگان محترم مبني بر سوالات مطرح شده در خصوص مناقصه انتقال آب، جزييات ذيل جهت رفع ابهامات و بروزرساني پاكات در دست انجام، ارايه مي گردد.

** همچنين اعلام مي گردد، موعد زماني تحويل پاكات تا تاريخ یکشنبه 11 / 07 / 1400 تمديد گرديد.

  1. با توجه بهEPC بودن طرح و در جهت همسنگ سازي پيشنهادات قيمت مناقصه گرها، كليه شركت كنندگان ملزم به ارائه قيمت براساس فايل مرجع پيشنهاد قيمت مي باشند و چنانچه آيتم يا فعاليتي در فرم پيشنهاد قيمت موجود نباشد با توجه به ماهيت آن در قالب فهارس بها مربوطه و يا به صورت ستاره دار قابل پرداخت خواهد بود.
  2. از آنجاييكه يكسري از اتصالات خاصه متريالشان طبق استعلام مناقصه گرها در بازار موجود نبوده است، ليست جايگزين كه مرسوم بازار مي باشد به پيوست ارايه مي گردد.
  3. مشخصات فرآيندي پمپ ها درData Sheets با مدرك PROCESS FLOW DIAGRAM مطابقت دارد و ملاك كار، اين دو مدرك قرار گيرد.
  4. جهت استعلام و خريد اولويت با سازندگان خارجي شامل وندرليست مي باشد و در وهله بعدي سازندگان ايراني.
  5. در فهرست تاسيسات مكانيك، جرثقيل مونوريل شامل تير حمال نيز مي باشد و درScope پيمانكار است.
  6. ديتاشيت مربوط بهSUMP PUMP ها از نوع Submersible نمي باشد. همچنين انتخاب نوع Dry Centrifuge جايگزين نوع Submersible براي پمپ (PU-E04 A+B) امكان پذير مي باشد.
  7. تمامي موارد برقي مورد نياز در مدارك ارائه شده موجود مي باشد و پيمانكار مي بايست بر اساس مدارك ارائه شده نسبت به طراحي و برآورد هزينه ها اقدام نمايد. ديگر موارد نيز در قالب اقلامBulk در نظر گرفته شوند.
  8. فارق از مدركINSTRUMENT LIST تمامي ابزار دقيق هايي كه در مدارك P&ID مشخص شده است و در پيشنهاد فني در نظر گرفته شود. همچنين مطابق با پاسخ ارايه شده در بند شماره (1)، موارد خارج از مدارك مناقصه در قالب فهارس بها مربوطه و يا به صورت ستاره دار قابل پرداخت خواهد بود.
  9. در خصوصSump Pump،  مناقصه گرها تجهيزات برقي و ابزار دقيقي را مطابق P&ID در پيشنهاد فني خود در نظر بگيرند ولي در خصوص برقرساني به اين پمپها با توجه به اينكه محل دقيق آنها و پست بالادست براي برق رساني فعلا مشخص نيست پس از مشخص شدن برنده مناقصه به صورت فهرست بهايي بحث برق رساني نيز انجام مي پذيرد.
  10. توجه گردد نوع اتصالات ارایه شدهButt. Fusion و در بازار و مرسوم مي باشد و منظور نوع Electro Fusion  نمي باشد.
اسناد اسناد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *