” آگهیفراخوان شناسایی  و ارزیابی تامین کنندگان و تولیدکنندگان نوار نقاله‏” “شماره 04-00-م

” آگهیفراخوان شناسایی  و ارزیابی تامین کنندگان و تولیدکنندگان نوار نقاله‏”

“شماره 04-00-م”

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان درنظردارد نسبت به شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان واجد صلاحیت جهتتامیننوار نقاله مورد نیاز کارخانه خود به شرح ذیل، اقدام نماید؛ لذاازکلیه تولیدکنندگانوتامینکنندگان معتبرکه دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید  حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ  چاپ این آگهی فراخوان، ضمن اعلام آمادگی، نسبت به ارسال مدارک و مستندات لازم به آدرس ایمیل SJSCO.99@GMAIL.COMو همچنین در صورت نیاز به ارتباط با شماره تماس 09171905701 اقدام نمایند.

BELT DATA
TYPE OF BELT ST 1000
THICKNESS OF TOP COVER 6 MM
THICKNESS OF BOTTOM COVER 4 MM
BELT LOOP LENGTH 725 M
WIDTH OF BELT 1000 MM
GRADE X
NORMAL BELT TENSION 78.3 KN
STARTING BELT TENSION 119.7 KN
BELT WEIGHT 21.6 KG/M

اسناد و مدارک:

  • درخواست رسمی با ذکر شماره فراخوان ( اعلام آدرس ایمیل، شماره تماس ثابت و همراه الزامی است.)
  • مدارک ثبتی (جواز کسب، شماره ثبت، کد اقتصادی، شناسه ملی، گواهی ثبت و گواهی آخرین تغییرات )
  • رزومه ، سوابق تامین و رفرنس های فروش، مدارک مربوط به توانمندی مالی(صورت حساب مالی سه ماه اخیر)
  • تکمیل فرم خود اظهاری از سایت اینترنتی مجتمع جهان فولاد سیرجان

توضیحات:

1- ارائه مستندات هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان پس از ارزیابی و تعیین تامین کنندگان واجد صلاحیت، اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.

2-به مدارک ارسال شده ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

.

واحد خرید و تدارکات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *