آگهی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان الکتروموتورهای مارک ABB

آگهی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید الکتروموتورهای مارک ABB با مشخصات ذیل از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا یک هفته بعد از تاریخ چاپ آگهی ،نسبت به اعلام آمادگی خودو ارسال مدارک مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق، هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشخصه الکتروموتورها

1.        الكتروموتور ‎3 فاز‏ ‎315 KW‏ ‎992 RPM‏ كلاس حفاظتي ‎IP55‏ فركانس ‎50 Hz‏

2.        الكتروموتور ‎3 فاز‏ ‎250 KW‏ ‎993 RPM‏ كلاس حفاظتي ‎IP55‏ فركانس ‎50 Hz‏

3.        الكتروموتور ‎3 فاز‏ ‎200 KW‏ ‎993 RPM‏ كلاس حفاظتي ‎IP55‏ فركانس ‎50 Hz

4.        الكتروموتور ‎3 فاز‏ ‎400 KW‏ ‎1489 RPM‏ كلاس حفاظتي ‎IP55‏ فركانس ‎50 Hz‏

مدارک لازم :

ارسال نامه اعلام آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق اجرایی ـ توان مالی ـ توان تجهیزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع آگهی، را به نشانی sjsco.dehnavi@gmail.com  قبل از تاریخ اعلامی ارسال فرمایند.

تکمیل  و ارسال فرم خود اظهاری تامین کنندگان  به همراه مستندات تخصصی و مثبته مربوطه (دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش سایت)

* ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد *

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *