” آگهی تجدید مناقصه انجام طراحی، تامین و نصب سیستم اطفاء حریق آبی نوارهای DRIکارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک بصورتEPC”

آگهی تجدید مناقصه انجام طراحی، تامین و نصب سیستم اطفاء حریق آبی نوارهای DRIکارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک
بصورتEPC

دو مرحله ای

“شماره27-99-ت”

 

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجاندرنظردارد نسبت بهانجام طراحی، تامین و نصب سیستم اطفاء حریق آبی نوارهای DRIکارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک خود
بصورتEPCاقدام نماید؛ لذاازکلیه شرکت های واجد صلاحیت که دارای  سابقه کار مرتبط بصورتحداقل در دو پروژه مشابه باشددعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثرده روز از تاریخ چاپ این آگهی، پاکات خود را به آدرس مندرج در اسناد مناقصه ارسال نمایند.شرکت های متقاضی می توانند جهت چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط، اسناد و مشخصات موضوع مناقصه رااز طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.

 

 • اسناد و مدارک:
 • درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعلام آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. )
 • اساسنامه و مدارک ثبتی. ( شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و … )
 • رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.(قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
 • مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آلات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
 • گواهی اعلام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 • شرایط :
 • محل اجرا؛ سایت شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
 • ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 • شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجاندرقبول یاردهر یکازپیشنهاداتمختارمیباشد.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09139964877تماس حاصل نمایید. ( پاسخگویی در ساعات اداری )
 • هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فولاد سیرجان

pdf pdf pdf pdf pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *