آگهی مناقصه عمومی” انجام خدمات بازرسی فنی حین ساخت و هنگام بهره‌برداری قطعات و تجهیزات مجتمع جهان فولاد سیرجان”

 آگهی مناقصه عمومیانجام خدمات بازرسی فنی حین ساخت و هنگام بهره‌برداری قطعات و تجهیزات مجتمع جهان فولاد سیرجان

((دومرحله ای))

“شماره10-99-ب”

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجاندرنظردارد نسبت به انجام خدمات بازرسی فنی حین ساخت و هنگام بهره‌برداری قطعات و تجهیزاتدر شرکت مادر و واحدهای زیر مجموعه خوداقدام نماید؛ لذاازکلیه شرکت های دارای گواهینامه بازرسی رسمی کشورکه درزمینهبازرسی فنی و کنترل کیفی فعالیت دارنددعوت بعمل می آوردتا ظرف مدت حداکثرده روز از تاریخ چاپ این آگهی، پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصهتحویل نمایند.

شرکت های متقاضی می توانند جهت دریافت اسناد موضوع مناقصهاز طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir اقدام نمایند.

 • اسناد و مدارک:
 • درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعلام آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. )
 • اساسنامه و مدارک ثبتی. ( شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و … )
 • رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.(قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
 • مدارک و مستندات توان مالیبا اسناد و مدارک مثبته.
 • گواهی اعلام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 • گواهینامه بازرسی رسمی کشور

 • شرایط :
 • محل اجرا؛ بازرسی حین ساخت: محل های سازندگان / تامین کنندگان داخلی بازرسی بهره برداری : سایت شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان (سیرجان -بردسیر).
 • ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 • شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجاندرقبول یاردهر یکازپیشنهاداتمختارمیباشد.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09900183255تماس حاصل نمایید. ( پاسخگویی در ساعات اداری )
 • هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید و تدارکات مجتمع جهان فولاد سیرجان

pdf pdf pdf pdf

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *