“آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و تراکم محل احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره (2) “

“آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و تراکم محل احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره (2) “

یک مرحله ای

“شماره 42-99-خ”

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و تراکم محل احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره (2) خود از طریق این آگهی اقدام نماید، لذا از کلیه پیمانکاران معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ چاپ آگهی، پاکات خود را به این آدرس تحویل نمایند: شهرستان سیرجان،کیلومتر 50جاده سیرجان -شیراز، کیلومتر2جاده اختصاصی گل گهر، مجتمع جهان فولاد سیرجان واحد خرید خدمات

ردیف شرح آدرس کارخانه
 

1

 

عملیات خاک برداری، خاکریزی، تسطیح و تراکم محل احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره 2

 

مجتمع جهان فولاد سیرجان، واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان،کیلومتر 50جاده سیرجان -شیراز، کیلومتر2جاده اختصاصی گل گهر

(کارخانه احیا مستقیم شماره 2(

شرکتهای متقاضی می توانند شرایط و اسناد موضوع مناقصه را ازطریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR قسمت مناقصه ها و مزایده ها دریافت نمایند .
 • اسناد ومدارک
 • درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت، تلفن همراه و آدرس ایمیل الزامی است.)
 • اساسنامه و مدارک ثبتی (شماره ثبت، کداقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و…)
 • رزومه، سوابق انجام خدمات و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مطابق یا مشابه با موضوع مناقصه. (قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
 • مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آلات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
 • گواهی اعلام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 • شرایط:
 • ضمانت شرکت در مناقصه، ضمانت نامه بانکی به مبلغ 000.000.000 ریال )یک میلیارد ریال( در وجه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان با اعتبار سه ماهه به نفع کارفرما، بدون قید و شرط.
 • ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 • شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمایید.(پاسخگویی در ساعات اداری)
 • هزینه چاپ آگهی،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

pdf pdf pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *