” آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات”

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد 5.000 (پنج هزار) تن نرمه كلاسيفاير، 1.000 (هزار) تن پوسته آهن، 25.000 (بیست و پنج هزار) تن لجن حوضچه، 3.500 (سه هزار و پانصد) تن خرسك و 1.000 (یک هزار) تن قيچي گرم بيلت در محل انبار ضایعات خود واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر را با شرایط و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شماره مزایده شرح مقدار
5-98 ضایعات ·     5.000 (پنج هزار) تن نرمه كلاسيفاير

·     1.000 (یک هزار) تن پوسته آهن

·     25.000 (بیست و پنج هزار) تن لجن حوضچه

·     3.500 (سه هزار و پانصد) تن خرسك

·     1.000 (یک هزار) تن قيچي گرم بيلت

بدینوسیله از کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی علاقه مند، دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را به صورت مکتوب به آدرس ایمیل DKMSJSCO@gmail.com ارسال و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

شرایط:

  • شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
  • شرط بازگشایی پاکت های مزایده، ارسال حداقل سه پیشنهاد قیمت توسط شرکت ها یا اشخاص حقیقی واجد شرایط میباشد.
  • هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
  • شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 034342273806
نحوه دریافت اسناد مزایده:
تماس با دبیرخانه کمیسیون معاملات به شماره تماس: 03442273806 ارسال تمایل کتبی به آدرس ایمیل:

DKMSJSCO@gmail.com

مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
5.000.000.000 ریال ( پنج میلیارد ریال )

دبیر کمیسیون معاملات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *