مناقصه 200 تن الکترود گرافیتی سایز 700 و 50 تن الکترود گرافیتی سایز 500

آگهی مناقصه

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد 200 تن الکترود گرافیتی سایز 700 و 50 تن الکترود گرافیتی سایز 500 مورد نیاز کارخانه فولادسازی خود رااز طریق مناقصه عمومی طبق شرایط ذیل تامین نماید. لذا از کلیه تامین کننده گان صلاحیت دار که توانایی تامین و تحویل درب کارخانه جهان فولاد سیرجان را دارند دعوت می شود پاکات فنی و مالی خود را به آدرس:

تهران، میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- خیابان شهیدی- نبش کوچه ژوبین- پلاک 2-  کدپستی 1518612345

به نام آگهی مناقصه الکترود گرافیتی مربوط به واحد بازرگانیارسال نمایند.

لازم به ذکر است شرط اقدام بر روی پاکات شرکتها دریافت ضمانت نامه بانکی و ارائه آن به شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتربه آدرس دفتر تهرانمراجعه نمایید.

شرایط:

 • مهلت دریافت اسناد وتحویل پاکات از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز می باشد .
 • جهت دریافت اسناد واطلاعات بیشتربه آدرس سایت SJSCO.IR، قسمت خرید و فروش، بخش مناقصه هامراجعه نمایید.
 • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 30,000,000,000 ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی تهیه و ارائه شود.
 • حداکثر پبش پرداخت 20% از کل مبلغ و در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی می باشد.
 • برنده مناقصه با همکاری خریدار می بایست در سامانه نیما نسبت به ثبت سفارش اقدام نماید و پرداخت به صورت ریالی می باشد
 • شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در رد و قبول هریک از تمامی پیشنهاد ها مختار است.

 

 1. UHP 500 graphite electrode length 2100 mm with 4TPI present nipples
 2. UHP 700 graphite electrode length 2700 mm with 4TPI present nipples

Main Technical data for electrodes

 

E.A.F

 • Type offurnace: Top-charge, three phase AC, Tagliaferri design, Full platformdesign
 • Heat size: 170tls
 • Nominalhot heel 70 tls
 • Transformer continuousrating: 160MVA
 • Nominal liquid steelcapacity: 240tls
 • Electrodediameter: 700 mm(28”)
 • Electrodelength: 2700mm(110”)
 • Electrode pitchdiameter: 1600mm
 • Tap – to – Taptime: Approx 70Min

 

 

 

L.F

 

 • Type offurnace: C. threephase
 • Max powerrating: 33+10%MVA
 • Electrodediameter: 500 mm(20”)
 • Electrodelength: 2100mm (84”)
 • Electrode pitchdiameter: 950mm
 • Electrodestroke: 3000mm
 • LF treatmenttime: Up to 52min
 • LFpower on: Up to 22min
 • Ladlecapacity: 170t
 • Ladle inside diameter withoutrefractory: 3,940mm
 • Ladle inside diameter withrefractory: 3,136mm

 

 

 

 

 

 

Quotation summary sheet forelectrodes.

 

All specification and characteristics in relation with each Electrode type which have been offered by three main suppliers as follow:

Proposed amount in the data sheets
Properties Furnace SGL HEG GIL
 

1

 

Electrode Dimension

EAF
LF
 

2

 

Density ( gr/cm3 )

EAF 1.68-1.77 1.67-1.74 1.66-1.74
LF 1.67-1.77 1.67-1.74 1.66-1.75
 

3

 

Porosity

EAF 16-22 15-22 22-22
LF 16-22 15-22 22-22
 

4

Specific Electrical Resistance (μΩm) EAF 4-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5
LF 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-6
 

5

 

Flexural Strength (Mpa)

EAF 12-13 9-13.5 9-13
LF 12-13 9-13.5 9-14
 

 

6

 

 

Young Modulus (Mpa)

EAF 7-12 Not proposed 9-13
LF 7-12 Not proposed 9-15
 

7

Thermal Expansion (μm/(K.m)) EAF 0.3-0.6 1-1.3 0.2-0.6
LF 0.3-0.6 1-1.3 0.3-0.8
 

 

8

 

Thermal Conductivity (W/mk)

EAF 252-322 182-262 Not proposed
LF 252-282 182-262 Not proposed

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *