آگهی شناسایی پیمانکاران بومی ابنیه و ساختمان شهرستان سیرجان

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل وندور لیستهای خود در سال 79 ،نسبت به شناسایی
شرکتهای واجد صلاحیت بومی شهرستان سیرجان که دارای رتبه حداقل 4 ابنیه و ساختمان و تشخیص صلاحیت سازمان
برنامه و بودجه می باشند اقدام نماید. لذا شرکتهای بومی شهرستان سیرجان حداکثر به مدت 5 روز از تاریخ چاپ آگهی ،
درخواست کتبی خود را به همراه اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل Com.Gmail@DKMSJSCO ارسال نمایند.
1 -گواهی رتبه حداقل 4 ابنیه و ساختمان و تشخیص صلاحیت سازمان برنامه و بودجه.
2 -فهرست سوابق مربوط به انجام کارهای احداث ساختمان،احداث جاده،احداث کانال و مخزن و …. .
3 -ارائه مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آلات در اختیار.
4 -ارائه رضایت نامه کارفرمایان قبلی .
5 -ارائه مدارک ثبتی شرکت .
توضیحات :
1 -ارائه مدارک و مستندات مذکور فقط جهت تکمیل وندور لیست شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان می باشد و هیچ گونه
حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند .
کمیسیون معاملات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *