کاهش ۳ تا ۱۸درصدی واردات محصولات فولادی

بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، در ۵ ماه امسال میزان واردات مجموع مقاطع طویل فولادی ۳ درصد، محصولات فولادی ۱۶‌ درصد و مجموع مقاطع تخت ۱۸‌ درصد نسبت به آمار واردات آنها در مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته‌است؛ این در حالی است که واردات آهن […]
بیشتر بخوانید کاهش ۳ تا ۱۸درصدی واردات محصولات فولادی

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و تحویل تعداد ۴۹۲ عدد آجر فیوز کست ۹۴ % آلومینا مربوط به کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۰۵-ک-م”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و تحویل تعداد ۴۹۲ عدد آجر فیوز کست ۹۴ % آلومینا مربوط به کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۰۵-ک-م” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به تامین و تحویل تعداد ۴۹۲ عدد آجر فیوز کست ۹۴ % [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و تحویل تعداد ۴۹۲ عدد آجر فیوز کست ۹۴ % آلومینا مربوط به کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان” ” مناقصه شماره ۰۱۰۵-ک-م”