تمدید مزایده ۱۴۰۱۱۲د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر ۵۰۰۰ (پنج هزار) تن نرمه آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید تمدید مزایده ۱۴۰۱۱۲د

تجدید مزایده ۱۴۰۱۱۱د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر ۱,۴۳۹ تن آرگون و ۲۲۵ تن نيتروژن و ۱,۱۸۸ اکسیژن مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت […]
بیشتر بخوانید تجدید مزایده ۱۴۰۱۱۱د

بازار بیلت چین رو به پایین

قیمت بیلت در بازار داخلی چین به دلیل نوسان بازار فیوچرز میلگرد به روند نزولی ادامه داده آخرین قیمت ۵۱۵ دلار هر تن ثبت شد که ۴ دلار افت قیمت روزانه داشت. به گزارش فولاد ایران،  در بورس شانگهای قیمت قرارداد میلگرد تحویل ژانویه  ۵ دلار افت روزانه داشته ۵۲۲ دلار هر تن ثبت شد. […]
بیشتر بخوانید بازار بیلت چین رو به پایین

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و تحویل ۹۰٫۰۰۰ (نود هزار) کیلوگرم CATALIST SULFUR و ۲۸٫۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد) کیلوگرم CATALIST REFORMING مربوط به کارخانه احیا مستقیم شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان”

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و تحویل ۹۰٫۰۰۰ (نود هزار) کیلوگرم CATALIST SULFUR و ۲۸٫۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد) کیلوگرم CATALIST REFORMING مربوط به کارخانه احیا مستقیم شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” ” شماره مناقصه ۰۱۰۲-ک-م” شرکت مجتمع جهان فولاد [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و تحویل ۹۰٫۰۰۰ (نود هزار) کیلوگرم CATALIST SULFUR و ۲۸٫۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد) کیلوگرم CATALIST REFORMING مربوط به کارخانه احیا مستقیم شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” جهت” انتخاب پيمانكار انجام خدمات خاموش كننده هاي دستي آتش نشاني مجتمع جهان فولاد سيرجان” “شماره ۰۹-۰۱-خ”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “ جهت“ انتخاب پيمانكار انجام خدمات خاموش كننده هاي دستي آتش نشاني مجتمع جهان فولاد سيرجان“ “شماره ۰۹-۰۱-خ”   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار “ انتخاب پيمانكار انجام خدمات خاموش كننده هاي [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” جهت” انتخاب پيمانكار انجام خدمات خاموش كننده هاي دستي آتش نشاني مجتمع جهان فولاد سيرجان” “شماره ۰۹-۰۱-خ”

خريد Rotor For Beater Mill RS-200  DwgNo SJS.REL.400_LAB 001 آزمایشگاه کنترل کیفیت مجتمع جهان فولاد سیرجان

خريد Rotor For Beater Mill RS-200  DwgNo SJS.REL.400_LAB 001 آزمایشگاه کنترل کیفیت مجتمع جهان فولاد سیرجان شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد Rotor For Beater Mill RS-200  DwgNo SJS.REL.400_LAB 001 آزمایشگاه کنترل کیفیت ‏ اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای [...]
بیشتر بخوانید خريد Rotor For Beater Mill RS-200  DwgNo SJS.REL.400_LAB 001 آزمایشگاه کنترل کیفیت مجتمع جهان فولاد سیرجان