” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” جهت” تامین ماشین آلات مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری ،حمل ، تخلیه و انبارش بیلت در کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک” “شماره ۹-۰۱-خ”

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “ جهت“ تامین ماشین آلات مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری ،حمل ، تخلیه و انبارش بیلت در کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک“ “شماره 9-01-خ”   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ” تامین ماشین آلات و [...]
بیشتر بخوانید ” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” جهت” تامین ماشین آلات مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری ،حمل ، تخلیه و انبارش بیلت در کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک” “شماره ۹-۰۱-خ”

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه کالیبراتور فلوک  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره۰۳-م-۰۱)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه کالیبراتور فلوک  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره03-م-01)   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه کالیبراتور فلوک مدل 5502A مورد نیاز خود ،‏‏از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان [...]
بیشتر بخوانید آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه کالیبراتور فلوک  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره۰۳-م-۰۱)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره۰۴-م-۰۱)

    آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره04-م-01)   شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM مورد نیاز خود ،‏‏از [...]
بیشتر بخوانید آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان(مناقصه شماره۰۴-م-۰۱)
آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خرید تجهیزات نظارت تصویری شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد تجهیزات نظارت تصویری مورد نیاز خود طبق لیست ذیل اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر [...]
بیشتر بخوانید

کمبود نقدینگی در صنعت فولاد

 فولاد یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور ماست به عبارتی می توان اظهار داشت پس از نفت و گاز دومین صنعت نه تنها ایران بلکه جهان صنعت فولاد است که بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد. اما به طور کلی، کلیه شرکت های زنجیره فولاد حال آن دست از شرکت ها که درزنجیره بالایی فعال […]
بیشتر بخوانید کمبود نقدینگی در صنعت فولاد

آگهی مزایده عمومی فروش ” الکترود گرافیتی سایز ۶۰۰ “

آگهی مزایده عمومی فروش ” الکترود گرافیتی سایز 600 “ “شماره 14013خ” شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به فروش” 517 تن الکترود گرافیتی سایز 600 “ خود اقدام نماید ؛ لذا از شرکتهای متقاضی دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 19/05/1401  پاکات پیشنهاد [...]
بیشتر بخوانید آگهی مزایده عمومی فروش ” الکترود گرافیتی سایز ۶۰۰ “