” آگهی مناقصه عمومی حمل آهن اسفنجی از شرکت توسعه آهن وفولادگل گهر  و سایر نقاط کشور به شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان” “شماره ۳۷-۰۰-خ” (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی حمل آهن اسفنجی از شرکت توسعه آهن وفولادگل گهر  و سایر نقاط کشور به شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

“شماره ۳۷-۰۰-خ”

(یک مرحله ای)

  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به حمل ۱۸۰٫۰۰۰ تن آهن اسفنجی از شرکت توسعه آهن وفولادگل گهر و سایر نقاط کشور به محل مجتمع اقدام نماید؛ لذا از شرکتهای باربری بومی شهرستان سیرجان که دارای مجوز سازمان حمل ونقل و پایانه ها و توانایی مناسب و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۰، پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطلاع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط، اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.

 • اسناد و مدارک:
 • درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعلام آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. )
 • اساسنامه و مدارک ثبتی. ( شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و … ) (مجددا تاکید میگردد شرکت پیمانکار باید بومی شهرستان سیرجان باشد)
 • رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.(قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال ۹۵ تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
 • مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 • گواهی اعلام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 • دانلود،تکمیل وارسال فرم “خوداظهاری تامین کنندگان” از نشانی اینترنتی IR قسمت خرید وفروش
 • شرایط :
 • محل اجرا؛ از سایت شرکت توسعه آهن وفولاد گل گهر و سایر نقاط کشور تا مجتمع جهان فولاد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان-شیراز، کیلومتر ۳ جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
 • ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 • شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۳۹۹۶۴۸۷۷ تماس حاصل نمایید. ( پاسخگویی در ساعات اداری )
 • هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خریدخدمات مجتمع جهان فولاد سیرجان

پیش نویس قرار داد دستورالعمل پرسشنامه پیشنهاد قیمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *