” آگهی مناقصه عمومی انجام نظافت صنعتی کارخانه نورد بردسیر”

” آگهی مناقصه عمومی انجام نظافت صنعتی کارخانه نورد بردسیر”

(( دومرحله ای ))

“شماره18-99-خ”

 

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجاندرنظردارد نسبت به “انجام نظافت صنعتی  کارخانه نورد بردسیر“خود اقدام نماید؛ لذاازکلیه شرکت های بومی واجد صلاحیتکه دارای حداقل دوسال سابقه کارمرتبط میباشند دعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ چاپ این آگهی، پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط، اسناد و مشخصات موضوع مناقصه رااز طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.

 

 • اسناد و مدارک:
 • درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعلام آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. )
 • اساسنامه و مدارک ثبتی. ( شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و … )
 • رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.(قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
 • مدارک و مستندات توان مالیبا اسناد و مدارک مثبته.
 • گواهی اعلام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

 • شرایط :
 • محل اجرا؛ شهرستان بردسیر کیلومتر2جاده بردسیر – کرمان
 • تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانتنامه بانکی معتبر، بدون قید و شرط با مبلغ 500.000.000ریال ( پانصد میلیون ریال) به نفع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان می باشد.
 • ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 • شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجاندرقبول یاردهر یکازپیشنهاداتمختارمیباشد.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09139964877تماس حاصل نمایید. ( پاسخگویی در ساعات اداری )
 • هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد تامین وتوسعه مجتمع جهان فولاد سیرجان

pdf pdf pdf pdf pdf

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *