آگهی مناقصه

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد جهت خرید یک عدد seal gas after cooler مربوط به کارخانه احیا مستقیم از طریق مناقصه عمومی طبق شرایط ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه تامین کننده گان صلاحیت دار که توانایی تامین را دارند دعوت می شود پاکات خود را به آدرس: تهران، میدان ونک- بزرگراه […]
بیشتر بخوانید آگهی مناقصه